Gökhan Günay 24 Ekim 2012 0 Comments

Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi Tarihi : 23/10/2012 Sayısı : GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 1. Giriş 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan […]

Gökhan Günay 21 Ekim 2012 0 Comments

Değerli okurlarımız bu yazımızın konusunu 1 Ocak 2013’ten itibaren muhasebenin Tek Düzen Hesap Planı ve Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre mi, yoksa Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS)/UFRS göre mi tutulacağı meselesi oluşturacaktır. Bilindiği üzere 6102 sayılı Yeni TTK’nın defter tutma yükümlülüğüne ilişkin 64’üncü maddesi 6335 sayılı Kanunla değişmeden önce; “Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, […]

Gökhan Günay 21 Ekim 2012 0 Comments

Bilindiği gibi yeni Türk Ticaret Kanunu bir Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Kanun anonim ve limitet şirketlerin kuruluş, işleyiş ve ortaklık pay devirleri konusunda önemli yenilikler getirdi. Bu gün yazımızda ortaklık yapısında önümüzdeki dönemde önemli değişikliklerin olabileceği limitet şirketlerin pay devri ve vergilemesi konusunu ele alacağız. Anonim şirketlerde olduğu gibi limitet şirketlerde de kanun […]

Gökhan Günay 21 Ekim 2012 0 Comments

SGK, Bağ-Kur’luyu kandırmış ve bundan da yararlanmaya çalışıyor. 5510 sayılı Kanun’un geçici 17. maddesi gereğince 30.04.2008 tarihi itibariyle Bağ-Kur’a 60 aydan çok borcu olanların borcu otomatik olarak silindi. Daha doğrusu yasa gereği SGK’nın silmesi gerekiyordu. SGK hem borcu silmedi hem de vatandaşa sanki borcu varmış gibi işlem yapıp, SSK emekliliğinden etmeye çabalıyor…

Gökhan Günay 19 Ekim 2012 0 Comments

İşletmelerin işçi sayısı arttıkça yükümlülükleri de artıyor. Hatta bazı işadamı dostlarımızla konuştuğumuzda yasal yüklerin her geçen gün arttığından yakınılıyor. Bazen, “yeni bir yasa çıkmış, artık özürlü de çalıştıracakmışız ya da bir yasal zorunluluğu anlattığımızda şimdiye kadar bu yoktu yeni mi geldi?” diyen işadamı dostlarıma hep gülüyorum. Diyorum ki, bunlar yeni gelmedi, siz büyüdünüz. İşte şirketlerin […]