Kategori: Türk Ticaret Kanunu

Gökhan Günay 1 Kasım 2012 0 Comments

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) projesinin tüm Türkiye’de devreye alınacağı 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yeni şirket kuruluş işlemleri ve bu şirketlerin değişiklik işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile devreye giren bilişim uygulamaları kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan MERSİS projesi 1 Ocak 2013 tarihinde tüm Türkiye’de uygulamaya geçecek. Ticaret sicil […]

Gökhan Günay 21 Ekim 2012 0 Comments

Değerli okurlarımız bu yazımızın konusunu 1 Ocak 2013’ten itibaren muhasebenin Tek Düzen Hesap Planı ve Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre mi, yoksa Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS)/UFRS göre mi tutulacağı meselesi oluşturacaktır. Bilindiği üzere 6102 sayılı Yeni TTK’nın defter tutma yükümlülüğüne ilişkin 64’üncü maddesi 6335 sayılı Kanunla değişmeden önce; “Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, […]

Gökhan Günay 21 Ekim 2012 0 Comments

Bilindiği gibi yeni Türk Ticaret Kanunu bir Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Kanun anonim ve limitet şirketlerin kuruluş, işleyiş ve ortaklık pay devirleri konusunda önemli yenilikler getirdi. Bu gün yazımızda ortaklık yapısında önümüzdeki dönemde önemli değişikliklerin olabileceği limitet şirketlerin pay devri ve vergilemesi konusunu ele alacağız. Anonim şirketlerde olduğu gibi limitet şirketlerde de kanun […]

Gökhan Günay 16 Ekim 2012 0 Comments

6102 sayılı Yeni TTK yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın sonucunda 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeler içerisinde en radikal olanı şirketlerin bağımsız dış denetime tabi tutulmasıydı. TTK’nın 397. maddesinde anonim şirketlerde denetime ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. TTK’nın 635. maddesinde ise “Anonim şirketin denetçiye, denetime veözel denetime ilişkin hükümleri limited şirkete de uygulanır.” ibaresi yer […]