e-Tapu dönemi başlıyor

e-Tapu dönemi başlıyor

Gökhan Günay 2 Şubat 2012 0 Comments

Tapu tüzüğünde değişiklik yapılarak elektronik sicil dönemine geçiliyor. Yeni rüzenleme ile kişiler online olarak tapu işlemi yapabilecekler. Kişilerin taşınmaz varlıklarına tek tuşla ulaşılacak, takibi kolaylaşacak. Satın almak isteyen arsa veya binanın tüm bilgilerine ulaşabilecek.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu Tüzüğü’nde değişikliğe gidiyor. Elektronik tapu siciline geçilmesini esas alan yeni Tapu Tüzüğü ile vatandaş Türkiye’nin neresinde olursa olsun, uzak bir yerdeki gayrimenkulünün satışını yapabilecek. Bir kişinin üzerindeki taşınmazların envanteri kolayca çıkarılacak, mal varlığı araştırmaları kısa sürede sonuçlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yeni tapu tüzüğünün getirdiği değişikliklerin detaylarını açıkladı. Diğer bakanlıkların görüşünü beklediklerini kaydeden Bayraktar, mevcut durumda, kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemeler, cumhuriyet savcılıkları, icra ve iflas müdürlüklerinin görevleriyle ilgili taşınmaz verilerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden istediğini, yeni tüzük yürürlüğe girince Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) sistemine erişim hakkına sahip kuruluşların taşınmaz ile ilgili verileri sistem üzerinden doğrudan alabileceklerini kaydetti.

Bayraktar, “Artık mahkemeler, bir kişinin üzerine kayıtlı tapu olup olmadığını anlamak için haftalarca beklemek zorunda kalmayacak. Taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler işleriyle sınırlı olmak üzere, düzenlenecek protokol kapsamında gerekli verilere erişebilecekler. Taşınmaz malikleri ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar, düzenlenecek sözleşme şartları dahilinde verilere erişebilecekler” dedi.

Tapu sicilinin kamuya açıklığı ilkesi gereğince, taşınmazın tanımlayıcı bilgilerinin herkes tarafından sözleşme şartları kapsamında sorgulanabileceğini kaydeden Bayraktar, şunları söyledi:

“TAKBİS üzerinden sorgulama yapılabilmesi için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek sözleşme imzalanacak. Bu sözleşmede, erişimin türü ve şekli, erişim kontrolü, verilerin kullanım amacı ile üçüncü kişilere kullandırılmasına ilişkin sınırlamaları ve amacı dışında kullanımın sonuçları düzenlenecek. Verilere erişim hakkının kötüye kullanılması halinde, sisteme erişim derhal durdurulabilecek. TAKBİS verilerine erişime ilişkin döner sermaye katılma payını ve bunun istisnalarını belirlemeye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkili olacak.”

Geçtiğimiz yıl devreye giren Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) Mart başı itibariyle tüm tapu müdürlüklerinde uygulanacak.

Tüzükteki düzenlemeler

* Tapu sicilinin elektronik ortamda tutulmasına yönelik hukuki altyapı oluşturulacak. Ana ve yardımcı siciller TAKBİS içerisinde saklanarak yönetilecek ve TAKBİS’te güvenliği sağlanan taşınmaza ilişkin bilgiler asıl sicil sayılacak.

* Genel müdürlük tarafından belirlenecek resmi şekle tabi olmayan belge ve kayıt örneği verilmesi gibi işlemler elektronik ortamda başvuru yapılarak ve elektronik imza dahil diğer kimlik doğrulama yöntemleri kullanılarak tamamlanabilecek

* Tapu kayıt ve bilgilerine erişim hakkının ilkeleri yönetmelikle düzenlenirken, kimlerin, hangi tapu bilgilerine, hangi şartlar dahilinde erişebileceği belirlenecek. Kayıtların amacı dışında sorgulanmasının önüne geçmek için sorgulama kayıtları iki yıl süreyle saklanacak.

* Tapu işlemlerinde sadece TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı kabul edilecek. Resmi senet ve istem belgelerine yapıştırılan fotoğrafların üzerinin taraflarca karşılıklı olarak imzalanması uygulamasından vazgeçilerek, soğuk mühür ile onanacak.

* Taşınmazlara, genel müdürlük tarafından tekil Türkiye Cumhuriyeti taşınmaz numarası verilecek.

Avukatlar da yararlanabilecek

Sistem sayesinde, bir kişinin adına kayıtlı bütün taşınmazların envanteri kolayca çıkarabilecek ve takibi yapabilecek. Malvarlığı araştırmalarında da daha çabuk takip ve sorgulama yapabilecek. TAKBİS sisteminden; sektör temsilcileri, harita mühendisleri, avukatlar, lisanslı kadastro büroları ve emlak müşavirleri de kişisel veriler haricinde yararlanacak ve tapu müdürlüklerindeki yoğunluk azalacak.

Gayrimenkul almayı düşünen bir kişi, taşınmazın özelliklerini sistemden öğrenebilecek. Arsanın veya binanın yüzölçümü, yaşı, cinsi, üzerinde taşınmazı etkileyen şerh olup olmadığını görebilecek. Bir parsel ile ilgili bütün veriyi sistemden görecek. Aldığı bilgiler ışığında satın alıp almayacağına karar verecek. Tüm bu işlemler, TAKBİS aracılığı ile tapu dairesine gelmeden yapılabilecek.

Türkiye’ye kazanç getirecek

Remax Türkiye Operasyon Direktörü Gökhan Karahan “İnsanların daha hızlı bilgiye ulaşması çok önemli. Bu bizimde işimize gelen bir olay. Uzun zamandır beklediğimiz bu uygulamanın hayata geçmesi bizi mutlu etti. Çünkü mevcut sistemde halk tapu dairesinde sıkıntılarla karşılaşacağı algısı içerisindeydi. Şimdi bu algının kalkması işimize yarayan bir şey. İnsanların artık daha kolay işlem yapması bizim daha verimli çalışmamızı da sağlayacak. Tapu dairelerinde yaşanan iş ve zaman kayıpları önlenip tapu dairelerinin de daha verimli çalışmasını sağlayacak sistem Türkiye’ye birçok kazanç sağlayacak” dedi.

Kaynak: DÜNYA GAZETESİ
02/12/2012

Leave a comment