Etiket: yeni gelir vergisi kanunu

Gökhan Günay 12 Temmuz 2013 0 Comments

Sanat ve Fikir’e Ağır Vergi Son iki haftadır, ‘Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nın yaratacağı vergi sürprizleri üzerinde duruyoruz. Bir başka vergi sürprizi de fikir ve sanat eseri üretenler yani sanatçılar için karşımıza çıkıyor.   Mevcut Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde, fikir ve sanat eseri üretenler için istisna düzenlemesi yer alıyor. Buna göre, müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı […]