Etiket: önceden hazırlanmış kira beyanname sistemi

Gökhan Günay 28 Şubat 2013 0 Comments

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Bu rehber, 2012 yılında, sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlere; kira gelirine konu mal ve haklar, vergiden istisna kira tutarı, beyan edilen kira gelirlerinden indirilecek giderler, kira ödemelerinde vergi kesintisi ve ödenmesi gereken verginin hesaplanması konularında genel bilgiler sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Gökhan Günay 28 Şubat 2012 0 Comments

Kira gelirlerinizi beyan etmeniz için bilmeniz gereken esasları içeren rehber ve beyan formu ile Maliye Bakanlığının 2011 gelirleri için uygulamaya koyduğu önceden hazırlanmış kira beyanname sistemi ile kira geliri beyanname yardımı Kira gelirlerine ilişkin rehber formlar Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi yardımı 2012 Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme […]